KURS 2017

Intern og ekstern kontroll av prøvingslaboatorier 

 

26 oktober 2017

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/kvalitetskontroll-for-provingslaboratorier/

 

 

Måleusikkerhet for kjemiske og biologiske metoder

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/estimering-av-maleusikkerhet-for-kjemiske-metoder3/