News Details

Kurs Samarbeid med NITO


2017-10-16

To dagers kurs som gir dyp gående innføring av noen vesentlige krav i ISO/IEC 17025

Samarbeid med NITO
Kvalitetssikring av prøvings – og kalibreringslaboratorier
Grunnkurs - basert på ISO/IEC 17025

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/kvalitetssikring-av-provings--og-kalibreringslaboratorier-/