News Details

Oversikt over kurs innen kjemi og biologi 2020


2020-01-02

 

Følgende kurs er planalgt i vår 2020 basert på ISO 15189 og ISO 17025

Intern og ekstern kontroll

Sporbarhet, kalibrerin og kontroll av måleutstyr

Intern revisjon

 

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/?c=Ingeniør-+og+teknologifag%7C&it=Laboratorie%7C